Meest recente berichten

Natuurlijk staat zorg voor cliënten centraal. Om te komen tot optimale zorg vindt Angaden dat de medewerkers die de zorg verlenen voldoende kennis, vaardigheden en ervaring in huis moeten hebben.

Om die reden investeert Angaden continue in haar medewerkers. Angaden vindt dat medewerkers het kapitaal in de zorg zijn. Daar moeten we zuinig op zijn! Cliëntgerichtheid, zoals Angaden nastreeft, stelt hoge eisen aan begeleider(s).

Een professionele houding en kennis zijn zeker vereisten.
Actief vragen naar wensen en behoeften, de cliënthulpvraag goed interpreteren en de begeleiding daar voortdurend op afstemmen, vormen de basisingrediënten van ons vraaggericht werken.

Angaden is een laagdrempelige en platte organisatie. Wij vinden het belangrijk in de samenwerking met onze medewerkers dat ieder goed op de hoogte is van de wederzijdse verwachtingen en wensen. Wij willen dit bereiken door regelmatig met de medewerkers in gesprek te gaan. Dit doen wij ook richting onze opdrachtgevers

Angaden is een team van mensen die gespecialiseerd is in de opvang na traumatische ervaringen. Wij vinden het van groot belang dat medewerkers snel en goed opgevangen worden nadat zij in aanraking gekomen zijn met bijvoorbeeld agressie op de werkvloer. Angaden heeft als visie dat zij een ‘gastrol’ vervult en de visie en werkwijze respecteert van de instelling.

Het is voor Angaden een uitdaging om de juiste medewerker op de juiste plek in te zetten. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij onze visie delen en zich ervoor inzetten om de daarin benodigde werkwijzen en doelen te realiseren. Hiervoor dienen zij te kunnen werken op verschillende wijzen en met verschillende methodieken. Uitgangspunt is de Cliënt.

Naast verpleegkundigen en gediplomeerde groepsleiders HBO-V, IW, SPW en SPH beschikt Angaden ook over verzorgenden- ig, helpenden, professionele coaches, interim managers en teamleiders. Voor werving en selectie bent u bij ons ook aan het goede adres.

Angaden medewerkers:

  • zijn gediplomeerde mensen op MBO en HBO opleidingsniveau
  • hebben ruime uiteenlopende ervaring in de hulpverlening
  • zijn proactief bezig met scholing en competentie ontwikkeling
  • zijn autodidacten met toegevoegde waarde
  • kunnen anticiperen op de gehanteerde methodiek in uw instelling
  • zijn zich bewust van hun ‘gastrol’ in uw instelling
  • en zijn ouder dan 23 jaar